Manoloana ny fahalasan'ny Filoham-pirenena teo aloha, ny Amiraly RATSIRAKA Didier Ignace, ny Minisitry ny Toekarena sy Fitantanam-bola Andriamatoa RANDRIAMANDRATO Richard, dia maneho ny fiaraha-miory sy mitondra ny teny fampiononana amin'ny anaran'ny mpiara-miasa rehetra eto anivon'ny Minisitera.

 

Plan du site ::